Roheline kool

Projektist

Ühinesime 2019. kevadel projektiga – Roheline kool. Rohelise Kooli programmi koordineerib Eestis Tartu Loodusmaja. Eestis on Rohelise Kooli programmiga liitunud üle 140 õppeasutuse.

Hindame meid ümbritsevat keskkonda nii toas kui õues ning kujundame ühiselt laste mõtteviisi! Koos suudame rohkem!

Liikmed

Keskonnatöörühma liikmed


Kaire Pari, direktor, töörühma juh

Lea Rau, õppealajuhataja

Helle Urve, majandusjuhataja

Monika Alamets, õpetaja

Tiina Haabma, õpetaja

Annely Erm, õpetaja

Kristine Kanne, õpetaja

Lühitutvustus: vaata ja saa teada, mis on Rohelise Kooli põhimõtted

Lasteaia keskkonnapõhimõtted

Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu
kogemise;

  • Rakendame õuesõppe võimalusi;
  • Laiendame lasteaia õueala liigirikkust;
  • Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;
  • Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke
    tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);
  • Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;
  • Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja
    avalikkusele.