LASTEAIAST

Meie lasteaed asub kahes erinevas asukohas. Linnupesa maja Sutlema külas on väike ja hubane hoone kahele rühmale, mis asub looduskaunis kohas ning mida ilmestab kaunis ja hooldatud õueala koos mänguväljakuga. Metsaveere maja Aespa alevikus on uus ja kaasaegsete võimalustega hoone neljale rühmale.Lasteaed on Kohila Vallavalitsuse allasutus.

Lasteaia teeninduspiirkond on Kohila vald ning õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja on liitunud Rohelise Kooli programmiga.


Lasteaia missioon on toetada lapsi ja lapsevanemaid, luua eeldused ja tingimused laste mitmekülgseks arenguks.

Lasteaias käiv laps saab osa looduslähedusest
ja kodukandi traditsioonidest.
Laps tunneb end lasteaias oodatuna ja kaitstuna

KOOSTÖÖ: Me tegutseme ühiselt eesmärkide nimel.
AUSUS: Me hoolime üksteisest ning vastutame oma sõnade ja tegude eest.
SÕBRALIKKUS: Me toetame üksteist ja oleme heatahtlikud.
SALLIVUS: Me kohtleme üksteist võrdsetena.
TURVALISUS: Me märkame ja ennetame ohte.