HOOLEKOGU

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias hoolekogu liikmed lastevanemate koosolekul enamhääletuse teel kaheks õppeaastaks.


Hoolekogusse kuuluvad:

LEPATRIINUDSAJAJALGSED

TAIVO VEENSALU
MARGOT KATTAI

MARGIT SUNNI
RAILI REIDMA

Hoolekogusse kuuluvad:

VAARIKADMUSTIKADMURAKADJÕHVIKAD
Õpetajate esindaja
Linnupesa
Õpetajate esindaja
Metsaveere
HaridusnõunikHoolekogu esimees

ULVI PÄHKLIMÄE

MEERI EHANDI

TAIVO VEENSALU