HOOLEKOGU

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.  Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias...