KIK õppeprojektid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprojekt 2022/2023

Eesti Meremuuseumi õppeprogramm „Elu Läänemerel“ 13. oktoober 2022a Linnupesa maja 5-7a lastele.
Tutvutakse läbi mängulise tegevuse merenduse ajalooga. Proovitakse Läänemerd erinevate parameetrite abil iseloomustada. Arutletakse, kas, keda ja kuidas peaks meres kaitsma. Vaadatakse eksponaatide hulgas ringi ning proovitakse neid kalasõbralikult merekeskkonda sobitada. Korraldatakse katse, mille käigus saavad selgeks Läänemeres leiduvad loomad ja objektid.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprojekt 2021/2022

Energia Avastuskeskus õppeprogramm “Särtsutund” 4.oktoobril 2021.a.

Lasteaialastele loodud aktiivne haridusprogramm elektriohutuse ja -säästu teemade käsitlemiseks. Lapsed saavad teada, miks vajavad seadmed töötamiseks elektrit ja kuidas seda saadakse. Programmi üheks osaks on välgu ja staatilise elektri demonstratsioonid. Programm on seotud valdkonnaga “Mina ja keskkond”.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprojekt 2020/2021

12.mail 2021.a. Lapsed tutvuvad Lõuna-Ameerikast pärit villaloomade alpakadega: kuidas nad elavad, mida söövad, milline on nende vill ja mida sellest saab teha.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprojektid 2018/2019

Projekti eesmärgiks on  Kohila valla  Männi, Linnupesa, Põnnipere  ja Sipsiku lasteaedade laste  käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja bioloogilise mitmekesisuse-alaste  teadmiste kasv läbi praktiliste tegevuste. 

Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava § 17 lõige 2 “Mina ja keskkond” eesmärkide realiseerumiseks võimaluste loomine 2018/2019 õppeaastal.

September

Sajajalgsete rühm, MTÜ Loodusmaa “Saame sõpradeks: mina olen raba!”, Mukri rabas

Aprill 

Lepatriinude rühm, Huvitava Bioloogia Kool “Kevadlilled ja liblikad”

Mai

Kohila Keskkonnahariduse Keskus “Kivide kuningas”