LINNUPESA

Meie lasteaed asub kahes erinevas asukohas. Linnupesa maja Sutlema külas on väike ja hubane hoone kahele rühmale, mis asub looduskaunis kohas ning mida ilmestab kaunis ja hooldatud õueala koos mänguväljakuga.

NB! Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 kuni 18.30.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on kodu ja lasteasutuse koostöös luua tingimused lapse mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks.

Linnupesa majas on kaks rühma.

LEPATRIINUDSAJAJALGSED