Külje bannerid

 
  

Keskkonnahariduslikke õppekäike toetab KIKi projekt nr 15007 Kohila valla  Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019 õ/a.

kiusamisest-vabaks 234x88

Personal

  • Lasteaias töötab 14 inimest.
  • Lasteaias on 4 rühmaõpetajat ja 2 õpetaja abi (vt. rühmad).
  • Liikumistegevusi viib läbi õpetaja Annely-Thea Häggblom.
  • Eripedagoog Kelli Halman töötab igal nädalal neljapäeval 8.30 – 11.00.
  • Lastele valmistab süüa kokk Loreida Svirilin.
  • Lasteaia puhtuse eest kannab hoolt Marju Rudissaar.
  • Maja soojuse ja õueala korrasoleku eest hoolitseb Alar Haabma.
  • Lasteaia juhtkonda kuuluvad direktor Kaire Pari, õppealajuhataja Lea Rau ja majandusjuhataja Eve Veevel.