Külje bannerid

 


  

Keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamist Kohila valla  Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaedades toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

 

kiusamisest-vabaks 234x88

Personal

  • Lasteaias töötab 13 inimest.
  • Lasteaias on 4 rühmaõpetajat ja 2 õpetaja abi (vt. rühmad).
  • Liikumistegevusi viib läbi õpetaja Annely-Thea Häggblom.
  • Lastele valmistab süüa kokk Loreida Svirilin.
  • Lasteaia puhtuse eest kannab hoolt Marju Rudissaar.
  • Maja soojuse ja õueala korrasoleku eest hoolitseb Alar Haabma.
  • Lasteaia juhtkonda kuuluvad direktor Kaire Pari, õppealajuhataja Lea Rau ja majandusjuhataja Helle Urve.
  • Valla logopeed Marit Krüüner tegeleb lastega reedeti.