Külje bannerid

 


  

Keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamist Kohila valla  Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaedades toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

 

kiusamisest-vabaks 234x88

Üldinfo

Sutlema Lasteaed Linnupesa on väike kahe liitrühmaga munitsipaallasteaed, mille pidajaks on Kohila Vallavalitsus. Meie maja asub looduskaunis Sutlema külas väikese metsatuka kõrval ning kauni Sutlema mõisapargi läheduses.

NB! Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 kuni 18.30.

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on kodu ja lasteasutuse koostöös luua tingimused lapse mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks.

MISSIOON

Lasteaia missioon on toetada lapsi ja lapsevanemaid, luua eeldused ja tingimused laste mitmekülgseks arenguks.VISIOON

Lasteaias käiv laps saab osa looduslähedusest ja kodukandi traditsioonidest. Laps tunneb end lasteaias oodatuna ja kaitstuna.

 

 VÄÄRTUSED

KOOSTÖÖ: Me tegutseme ühiselt eesmärkide nimel.

AUSUS: Me hoolime üksteisest ning vastutame oma sõnade ja tegude eest.

SÕBRALIKKUS: Me toetame üksteist ja oleme heatahtlikud.

SALLIVUS: Me kohtleme üksteist võrdsetena.

TURVALISUS: Me märkame ja ennetame ohte.