Külje bannerid

 


  

Keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamist Kohila valla  Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaedades toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

 

kiusamisest-vabaks 234x88

Hoolekogu

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias hoolekogu liikmed lastevanemate koosolekul enamhääletuse teel kaheks õppeaastaks.

Hoolekogusse kuuluvad:
Sajajalgsed: Taivo Veensalu ja Margot Kattai.
Lepatriinud: Margit Sunni ja Raili Reidma.

Õpetajate esindaja on Ulvi Pähklemäe.
Vallavalitsuse esindaja on haridusnõunik Meeri Ehandi.

Hoolekogu esimees on Taivo Veensalu.