Külje bannerid

 
  

Osaleme Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektides. Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2017/2018 õppeaastal.

kiusamisest-vabaks 234x88

EENet logo kirjaga

UUDISED

Pakkumiskutse lasteaia katla rekonstrueerimiseks

Pakkumiskutse 24.04.2018
Kohila valla Sutlema lasteaia Linnupesa katlamaja rekonstrueerimine.

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg kood 75018851, Vabaduse 1, 79804 Kohila, tel.48 94 760
kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Eve Veevel tel 506 0207
Objekt: Sutlema lasteaed Linnupesa
Asukoht: Lasteaia tee 1 Sutlema Kohila vald 79804


Tööde kirjeldus: Olemasoleva õlikatla ja mahuti likvideerimine ja diiselkütte utiliseerimine. Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse olemasoleva katlaruumi kõrval olevasse ruumi moodul (metallist) pelletimahuti. Uuele punkrile paigaldatakse uus pelleti etteande süsteem (tigu), mis ühendatakse olemasoleva pelletipõletiga. Vana õlikatel ja –mahutid demonteeritakse ning avarii olukordadeks paigaldada süsteemile elektriline küttekeha. Samuti tuleb paigaldada EI60 tuletõkkeuksed. Katlaruumis ja mahutiruumis tuleb valada uus betoonpõrand, värvida seinad ja laed, paigaldada uus valgustus, lülitid ning katlaruumi elektrikilp, punkriruumis laduda
kinni seinas olev ava ning väljas asuv luuk lammutada, täita ning viimistleda.
Täpsem tööde kirjeldus Sutlema laseteaia Linnupesa katlamaja rekonstrueerimise eelprojekti põhjal (lisa 1) ja pakkumise tööde loetelus (lisa 2).


Tööde teostamise periood: 01.06.2018 - 31.08.2018
Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind ja Töövõtja poolt analoogsete üldehitusetööde ja katlatööde loetelu esitamine koos Tellijate kontaktandmete esitamisega.


Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mida tõendatakse teostusjoonistega ja täitedokumentatsiooni esitamisega. 
Tellija jätab õiguse enne lepingu sõlmist pakkujatega teha läbirääkimisi pakkuvate tööde osas, et mahtuda eelarves planeeritud summade piiridesse. Juhul, kui pakkuja pole objektiga kohapeal tutvunud, võib Tellija tema pakkumise tagasi lükata.
Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 30.04.2018

Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel. 5556 0080